O  F  E  R  T  A
A A A

Informacje ogólne

Zróżnicowane tematycznie szkolenia, w których uczestniczyło dotąd ponad 3 tys. osób prowadzimy z pasją od 2014 roku. Brali w nich udział między innymi kuratorzy sądowi oraz aplikanci kuratorscy, sędziowie, funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy służb pomocowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół i in. podmiotów. Szkolenia przygotowywane są w oparciu o autorski program oraz prowadzone badania. Ich zakres tematyczny jest zawsze dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta, który ma unikatową szansę jego współtworzenia.

Szkolenia są żywe, mają charakter warsztatów metodycznych i oparte są na wieloletnich interdyscyplinarnych doświadczeniach zawodowych szkoleniowców. Możliwość prowadzenia nieskrępowanej dyskusji uczestników z prowadzącymi stanowi o ich dodatkowej wartości.

Szkolenia przygotowywane są i prowadzone przez specjalistów we wskazanych w "ofercie" dziedzinach.

Klient może:

  1. wskazać konkretny temat

  2. wskazać czas trwania szkolenia

  3. wybrać sugerowane komponenty tematyczne lub zaproponować własne

  4. wybrać szkolenie on-line

  5. wybrać szkolenie z możliwością jego nagrania oraz odtwarzania

  6. zamówić szkolenie do przeprowadzenia w dowolnym miejscu na terenie kraju

  7. indywidualnie negocjować warunki umowy

Radca prawny
dr Sławomir Stasiorowski

Doświadczenie zdobyte w trakcie tysięcy godzin wykładów, ćwiczeń, szkoleń, konwersatoriów, prelekcji i spotkań z Klientami pozwala mi na właściwy dobór zróżnicowanych środków, metod i technik prowadzenia zajęć ze zróżnicowanym odbiorcą. Każda z wybranych dziedzin prawa oraz zagadnień z nimi związanych, omawiana jest przez praktyków, co pozwala zapewnić najwyższy poziom merytoryczny szkoleń. Każde wyzwanie i grupę docelową odbiorców traktuję indywidualnie zarówno w wymiarze osobistym, jak i merytorycznym. Uczestnikom zapewniam merytoryczne treści szkolenia w przyjaznej formie, a także wspieram po odbytym szkoleniu.

WSPÓŁPRACA

Marcin Maciej Morawski

Sędzia rodzinny z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W latach 2011 - 2018 delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 2013 r. prowadzi szkolenia dla zawodowych kuratorów rodzinnych.

Szkolenia realizuje w oparciu o autorską prezentację z zakresu wykonywania czynności w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz nieletnich w postępowaniu wykonawczym. W trakcie szkoleń wykorzystuje kazusy opracowywane w oparciu o bogatą praktykę sądową i zdobytą w trakcie wykonywania czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości.

dr Ewelina Wojtera-Stasiorowska

Doktor nauk prawnych, wykładowca uczelni, między innymi z zakresu prawa administracyjnego, prawa karnego oraz nauk penalnych, szkoleniowiec, kurator specjalista, w latach 2009-2019 delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Była sekretarz redakcji kwartalnika „PROBACJA”, czasopisma naukowego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz asystent Redaktora Naczelnego wielotomowej Wielkiej Encyklopedii Prawa pod patronatem Prezydenta RP. Od kilkunastu lat uczestniczy w konferencjach oraz seminariach naukowych, autorka książek i publikacji naukowych, doradca rozwoju osobistego i zawodowego. 

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (tytuł magistra administracji), Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (tytuł magistra prawa), studiów podyplomowych z zakresu menedżerskiego zarządzania ludźmi, problematyki przestępczości, resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz administracji bezpieczeństwa publicznego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w którym pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Należy do Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Pro bono wspiera środowiska twórcze i artystów. 

dr Łukasz Kwadrans

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowca, prowadzący firmę szkoleniowo-doradczą, trener, inspektor ochrony danych osobowych, absolwent programu studiów Executive Master of Business Administration - Business Trends (MBA). Posiada kilkunastoletni staż pracy w instytucjach podległych resortom finansów i sprawiedliwości. Zarządzał spółkami prawa handlowego, pełnił funkcje w organach samorządu terytorialnego, jest członkiem zarządu Fundacji na rzecz rozwoju probacji "PROBARE" oraz innych organizacji pozarządowych, kierował ośrodkiem kuratorskim. Kierował zespołami projektowymi i badawczymi, realizując naukowe granty krajowe i międzynarodowe. Odbył kilkanaście staży zagranicznych w ośrodkach uniwersyteckich w Europie i Australii. Posiada wiedzę merytoryczną, między innymi z zakresu: funkcjonowania spółek prawa handlowego, zasad komunikacji, zarządzania, kierowania zespołami pracowników.

 

   

   |  STRONA GŁÓWNA  |  DO GÓRY  | 

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Stasiorowski - Pomoc prawna Kutno, Kancelaria, radca prawny - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
design by TONER