O  F  E  R  T  A
A A A

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; czasopisma naukowe 

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • Rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych powiązanych aktów prawa

  • Tworzenie czasopisma naukowego na podstawie ustaw: Prawo prasowe, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Prawo autorskie i pokrewne, Ustawy o ochronie danych osobowych i RODO, Prawo zamówień publicznych, w tym: rejestracja czasopisma, umowy licencyjne, umowy z autorami, recenzentami i in., finansowanie, etapy procesu wydawniczego, dystrybucja, promocja oraz praktyczne wskazówki i rozwiązania; strona internetowa, bazy referencyjne; tworzenie środowiska sprzyjającego działalności i rozwijaniu czasopisma naukowego

  • Ewaluacja na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym

  • Ewaluacja rozwojowa jakości szkoły wyższej, wspierająca rozwój działań podejmowanych w szkołach wyższych na rzecz podnoszenia jakości kształcenia; wartościuje procesy wskazując możliwe ich modyfikacje w kontekście potrzeb konkretnego środowiska akademickiego

    

   |  STRONA GŁÓWNA  |  DO GÓRY  | 

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Stasiorowski - Pomoc prawna Kutno, Kancelaria, radca prawny - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
design by TONER