O  F  E  R  T  A
A A A

Prawo zamówień publicznych 

 • Zamówienia publiczne dla początkujących

 • Podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy

 • Zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy

 • Zasady udzielania zamówień

 • Etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

 • Partnerstwo publiczno-prywatne

 • Tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień;

 • Wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;

 • Organy właściwe w sprawach zamówień;

 • Środki ochrony prawnej;

 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;

 • Kontrola udzielania zamówień oraz kary pieniężne.

Szkolenie kierowane jest w szczególności pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej, wykonawców, beneficjentów środków unijnych zobowiązanych do stosowania ustawy PZP, osób biorących udział w procesie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zobowiązanych do stosowania ustawy PZP, pracowników instytucji kontrolujących prawidłowość wydatkowania środków unijnych - wszystkich pragnących zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

    

   |  STRONA GŁÓWNA  |  DO GÓRY  | 

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Stasiorowski - Pomoc prawna Kutno, Kancelaria, radca prawny - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
design by TONER