O  F  E  R  T  A
A A A

Prawo pracy 

 • Analiza oraz interpretacja zmienianych przepisów

 • Zasady prawa pracy

 • Równe traktowanie w zatrudnieniu

 • Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

 • Stosunek pracy

 • Szczególne formy zatrudnienia

 • Prawa i obowiązki stron stosunku pracy

 • Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę zgodne z prawem i bezpieczne dla pracodawcy i pracownika

 • Roszczenia pracowników związane z nieuzasadnionym lub bezprawnym zwolnieniem

 • Roszczenia pracownicze, w tym w związku z mobbingiem i dyskryminacją

 • Urlopy i nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem

 • Zasady zawierania umów cywilnoprawnych oraz ich skutki

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, pracowników działów kadr oraz pozostałych osób, które stosują przepisy prawa pracy.
Przyjęta formuła szkoleń umożliwia klientowi dowolne uszczegółowienie omawianych zagadnień. Dopuszcza swobodną dyskusję i analizę kazusów, co znacząco podnosi walory poznawcze uczestników.

    

   |  STRONA GŁÓWNA  |  DO GÓRY  | 

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Stasiorowski - Pomoc prawna Kutno, Kancelaria, radca prawny - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
design by TONER