A A A

Radca prawny 
dr Sławomir Stasiorowski

 

DOŚWIADCZENIE

 • wieloletni wykładowca uczelni, między innymi postępowania karnego, prawa wykroczeń, ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego

 • wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 • były wieloletni kurator sądowy, wykonujący orzeczenia w sprawach karnych oraz rodzinnych i nieletnich, delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2012-2018

 • były rzecznik dyscyplinarny dla zawodowych kuratorów sądowych, występował przed sądami pierwszej i drugiej instancji dla zawodowych kuratorów sądowych oraz Sądem Apelacyjnym w Warszawie

 • od wielu lat uczestniczy jako prelegent w licznych konferencjach i seminariach naukowych

 • od 2014 roku prowadzi zróżnicowane szkolenia, w których dotąd uczestniczyło ok. 3 tys. osób

 • autor badań, analiz, opracowań i artykułów naukowych

 

WYKSZTAŁCENIE

 • absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Prawa i Administracji - tytuł magistra prawa (2004)

 • stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa - postępowania karnego nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2013)

 • wpis na listę radców prawnych (2019)

 

ORGANIZACJE

 • współzałożyciel Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "Probare", w której pełnił funkcję wiceprezesa

 • w latach 2016-2018 przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, powołany przez Prezesa Rady Ministrów

 • były wieloletni recenzent zewnętrzny oraz redaktor tematyczny kwartalnika "PROBACJA" czasopisma naukowego Ministerstwa Sprawiedliwości

 • były delegat Krajowej Rady Kuratorów, w której pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego komisji legislacyjno-prawnej

 • autor badań naukowych dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

   

   |  STRONA GŁÓWNA  |  DO GÓRY  | 

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Stasiorowski - Pomoc prawna Kutno, Kancelaria, radca prawny - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
design by TONER